• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är några orsaker till täthetsfel?

  Täthet är massa per enhetsvolym, så när du mäter densitet, hittar du objektets massa och delar upp den i den uppmätta volymen. Alla mätningar inkluderar dock viss osäkerhet och vissa typer av fel kan öka osäkerheten i din beräkning. Försök alltid att använda de mest exakta verktygen som finns tillgängliga för att minska fel vid mätning av densitet. Läs vidare för att lära dig mer om felkällorna.

  TL; DR (för lång; inte läst) |

  De vanligaste orsakerna till täthetsfel är att använda felaktiga eller felaktiga instrument och inte redovisar temperaturförändringar.
  The Liquid Volume

  Det finns många olika instrument du kan använda för att mäta vätskevolym som köksmätkoppar, bägare, graderade cylindrar och volympipetter. Tyvärr erbjuder inte alla dessa instrument samma nivå av precision och noggrannhet. Bägare och måttkoppar i köket är de minst exakta av dessa enheter. Graderade cylindrar är något mer exakta och volympipetter är de mest exakta av dessa verktyg. Beroende på vilken typ av instrument du använder kan du ha täthetsmätningsproblem. Om du använder en bägare för att mäta volym, kan din mätning potentiellt vara avstängd från det verkliga värdet än om du använde en volumetrisk pipett.
  Regular Solid Volume

  Om ett fast material har en vanlig form som en kub eller en cylinder, dess volym är lätt att beräkna med hjälp av enkla geometriska formler. Du kommer dock att behöva mäta dess längd, radie och så vidare. Så linjalen du använder för att utföra mätningar introducerar en möjlig felkälla, eftersom din mätning bara kommer att vara lika exakt som din mätanordning. Dessutom, om formen på det fasta materialet har vissa oregelbundenheter, till exempel en tand i toppen av kuben, kommer din beräkning av dess volym att avvecklas med mängden oregelbundenheter.
  Irregular Solid Volume |

  Om ett fast ämne har oregelbunden form, till exempel ett träflis, måste du använda kalkylen för att beräkna dess volym, och beräkningen kan bli mycket svår, beroende på objektets form. I det här fallet skulle du vara bättre på att bestämma volymen genom att sänka objektet i vätska och kontrollera hur mycket volymen ändras. Du måste välja en vätska där objektet sjunker snarare än flyter, och det är också viktigt att se till att objektet inte suger upp vätskan. Om du till exempel skulle använda träflis i vatten, skulle de flyta och suga upp lite av vattnet och skeva din volymmätning.
  Temperatureffekterna

  Densiteten varierar med temperaturen. Under de temperaturer som människor möter i vardagen är denna variation försumbar för många typer av ämnen. Det introducerar en annan möjlig felkälla, men om du mäter densitet vid en temperatur kanske ditt resultat inte är giltigt vid ett annat. Dessutom varierar en gasdensitet mycket med tryck och temperatur, så för en gas är ditt resultat bara meningsfullt under specificerade förhållanden.
  Mass och andra överväganden |

  Den slutliga möjliga källan till fel är din mätning av massa. Vanligtvis kan du mäta massa med en skala eller balans. Men noggrannheten för din mätning beror på vilken typ av skala du använder. En köksskala, till exempel, är förmodligen mindre exakt än en kalibrerad skala i ett kemilaboratorium. Generellt kommer forskare att ta hänsyn till dessa möjliga felkällor när de gör en mätning genom att rapportera ett osäkerhetsvärde. Med andra ord, snarare än att rapportera täthet som bara "x", kommer de att rapportera det som "x +/- y." Ju större osäkerhet desto större "y" blir, så detta osäkerhetsvärde ger dig en känsla för mätningens tillförlitlighet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com