• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Plasttillverkningsprocessen

  Formsprutning är en av de viktigaste metoderna för att dela tillverkas av plast. Det första steget i formsprutningsprocessen är att mata plastpellets i tratten, som sedan matar pelletarna i trumman. Trumman värms upp och innehåller en fram- och återgående skruv eller en injektionsspruta. En fram- och återgående skruv finns vanligtvis i maskiner som producerar mindre delar. Den fram- och återgående skruven krossar pelletsen, vilket gör det lättare för plasten att bli flytande. Mot framsidan av cylindern driver den fram- och återgående skruven den flytande plasten framåt och injicerar därmed plasten genom ett munstycke och i den tomma formen. Till skillnad från fatet hålls formen sval för att härda plasten till rätt form. Formplattorna hålls stängda av en stor platta (benämnd en rörlig platta). Den rörliga plattan är fäst vid en hydraulisk kolv som sätter tryck på formen. Klämma fast formstängningen förhindrar att plast läcker ut, vilket skulle skapa deformiteter i de färdiga bitarna. Formsprutning liknar formsprutning och används för att tillverka rör, rör, sugrör, slangar och andra ihåliga delar. Plastharts matas in i ett fat där det kondenseras. En roterande skruv driver den flytande plasten till en form som innehåller en rörformad öppning. Storleken och formen på röret bestämmer plaststyckets storlek och form. Den flytande plasten kyls sedan och matas genom en strängsprutmaskin, som plattar plasten och bildar biten till sin slutliga form. plasttillverkningsprocess, inklusive brända delar, deformiteter, yttre brister och spröda delar. Delar bränns när formarna inte hålls svala eller om smälttemperaturen i fatet är för hög. Om den fram- och återgående skruven fastnar eller inte roterar tillräckligt snabbt, kommer kondensat harts att förbli i cylindern för länge och bli svidd. Ytofullständigheter och deformiteter uppstår när formens yttemperatur är ojämn, om formarna inte är tillräckligt fastklämda eller om smälttemperaturen är för hög. Sköra bitar bildas när inte tillräckligt med flytande harts injiceras i formen eller om plasten härdar innan formen kan fyllas. Regelbunden testning och kalibrering av maskiner för formsprutning och strängsprutning är avgörande för att säkerställa att processen går smidigt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com