• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar fältströmmen i en likströmsmotor

  Likström, eller likström, elektriska motorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi som liknar el-motorer. Den mekaniska energin används sedan för att driva vardagsartiklar som elektriska hårtorkar, elverktyg, bilgeneratorer och en mängd andra verktyg. DC-motorer skiljer sig från växelmotorer eftersom de inte är frekvensberoende som växelströmsmotorer. AC-motorer kräver 60 Hertz-kraft som är tillgänglig via 120-spänningsuttag. DC-motorer drivs av batterier eller icke-frekvensberoende strömförsörjning.

   Hitta DC-spänningsgraden för kraftkällan eller batteriet som driver DC-motorn. Se specifikationsbladet för batteriet eller DC-strömförsörjningen. För små batterier hittar du spänningsgraden på batteriets ytterhölje. Kall detta värde V.

   Hitta fältmotstånd eller terminalmotstånd för DC-motorn. Se schemat eller specifikationerna för elmotorn. Kall detta värde R.

   Beräkna fältströmmen för motorn med formeln I \u003d V /R där jag är fältströmmen. Antag som ett exempel att V är 40 volt och R är 500 ohm: I \u003d 40/500 \u003d 0,08 ampere.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com