• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Fördelar och nackdelar med Digital Meters Vs. Analogmetrar

  Jämförelsen mellan analoga och digitala mätare beror på ett ord: precision. De flesta situationer kräver en så exakt läsning som möjligt, vilket gör en digital mätare till det bättre valet. I stället för en enda exakt avläsning kräver dock vissa fall att ta reda på en rad avläsningar, vilket gör en analog mätare till det bättre valet.
  Analog eller Digital: Vilket är bättre?

  Med en exakt vätska Crystal display (LCD) avläsning, digitala mätare ses normalt som mer moderna och generellt bättre än analoga mätare. Men det finns tillfällen då "old school" -analog helt enkelt är det bättre valet. Till exempel, när en multimeter används för att mäta elektrisk ström, kan strömmen variera utan varning. Detta innebär att en initial avläsning av en digital mätare kan vara en felaktig "ögonblicksbild" av strömmen som mäts. Omvänt ger den rörliga nålen på en analog mätare en mer fullständig bild av strömmen och dess fluktuationer.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com