• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man förstår matematisk logik

  Hur man förstår matematisk logik. Matematisk logik är en gren av matematik som härrör från symbolisk logik och inkluderar delfält av modellteori, bevisteori, rekursionsteori och uppsättningsteori. Det är nära relaterat till den formella logiken i filosofi som härrör från Aristoteles, men matematisk logik är en mer komplett metod för att kontrollera argument. Matematisk logik använder formella bevissystem som används för att bevisa vissa teorier. Så här förstår du matematisk logik.

  Studiecentral logik som första möte med matematisk logik. Detta inkluderar sanningstabeller och användningen av "och" "eller" och "inte" i symbolisk logik. Den här studien bör också omfatta första ordningens logik, som lägger till kvantifierare som "för alla" och "finns det" till språket.

  Fortsätt med bevissteori, vilken är studien av symbolisk manipulation. Detta kommer att kräva ett formellt språk som består av en uppsättning symboler och en syntax. Dessa element består av formler som används för att bygga axiom för teorierna för det språket.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur

  Fram till första ordningens modellteori, som beskriver de strukturer som kommer att uppfylla en uppsättning axiom. Logiska formler används för att bestämma de uppsättningar som kan definieras i en given struktur.

  Börja en studie av uppsättningsteorin. Detta bör innehålla mycket stora oändliga uppsättningar för att visa att en "set" är ett tvetydigt koncept.

  Ta upp rekursionsteori nästa. Detta fält är studien av medlemskap i en given uppsättning genom att bestämma vad som kan beräknas om det som anges i ett begränsat antal steg. Rekursionsteori innefattar begrepp som graderstrukturer, idéer om reducerbarhet och relativ beräkning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com