• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Calculus Facts

  Calculus är en avancerad matematisk vetenskap som talar ett enda universellt språk. Från Nigeria till Norge använder människor och regeringar det för att göra världen till en bättre plats. Calculus har funnits länge, och även om dess tidiga ursprung är diskutabelt, omger många intressanta fakta detta matematiska koncept som gränsar någonstans mellan en vetenskap och en konst.

  Grundare

  Även om några historiker ger kredit till de gamla grekerna för att upptäcka beräkningar, känner många forskare igen Sir Isaac Newton och Gottfried Wilhelm von Leibniz som, oberoende av varandra, utvecklade sina koncept. University of Iowa lär sina elever att Newton och Leibniz höll olika begrepp. Medan Leibniz såg variablerna av x och y som komponerade "sekvenser av oändligt nära värden", såg Newton dem som variabler som ändras med tiden. Leibniz betraktade kalkyl som en matematisk vetenskaplig ripe för analys medan Newton tog den som geometrisk.
  Populär AP Ämne

  Calculus är en populär AP-ämne som erbjuds av många gymnasier. Eftersom så många studier kräver kunskap om kalkyl, erbjuder högskolor den till avancerade placeringsstuderande som en fortsättning från förkalkylen. Ofta kan klassen räkna med högskolekreditkraven och är en populär klass för studenter som planerar en högskoleplanering i vetenskap och matematik.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Undersökningen

  Calculus är en matematisk vetenskap med ett primärt fokus för att studera hur saker förändras. Det sätter scenen för att tillhandahålla en arena där förändring händer och ger ett sätt att avleda förutsägelserna. Calculus gör det möjligt för människor att formulera relativt grundläggande kvantitativa förändringsmodeller och ger sätt att dra nytta av deras resultat. Calculus ger människor möjlighet att upptäcka förändringsförhållanden inom studieordningen och låter individer med avancerad kompetens kontrollera systemet så att det beter sig på något önskat sätt. Till exempel använder ingenjörer kalkyl för att skapa formler och förutsäger förändringar som kommer att inträffa i sina projekt och utnyttja dessa prediktorer för att fungera till deras fördel.
  Calculus används i en mängd branscher och karriärer. Den som arbetar med grafik på en dator, som en videospelprogrammerare, använder sig av kalkylen när man arbetar med vektorer där reaktioner och resultat förutspås. Ekonomer använder kalkyl för att lösa problem - det har länge kallats sitt internationella språk, och de är beroende av att undersöka funktionella relationer. Biologer använder också beräkningar i sina forskningsprojekt. Till exempel kan en marinbiolog som studerar förhållandet mellan specifika antal havsborrar och uttömningsgraden hos närliggande kelpväxter använda kalkyl för att hitta en relation mellan mängderna och kvantiteten som förändras.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com