• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar löslighet från KSP

  I kemi har vissa joniska fasta ämnen låg löslighet i vatten. En del av ämnet upplöses, och en klump av fast material kvarstår. För att beräkna exakt hur mycket upplöses använder du K sp, löslighetsproduktens konstant, tillsammans med ett uttryck som härrör från ämnets löslighetsjämviktsreaktion.
  Formulera Löslighetsreaktion

  Skriv den balanserade lösligheten reaktionsekvation för ämnet du är intresserad av. Detta är ekvationen som beskriver vad som händer när de fasta och upplösta delarna når jämvikt. För att ta ett exempel löser blyfluorid, PbF 2, upp i bly- och fluorjonjoner i en reversibel reaktion:

  PbF 2 ⇌ Pb 2+ + 2F -

  Observera att de positiva och negativa avgifterna måste balansera på båda sidor. Observera också att även om bly har en +2-jonisering, har fluorid -1. För att balansera laddningarna och redogöra för antalet atomer för varje element multiplicerar du fluoriden på höger sida med koefficienten.
  Formulera Ksp Equation

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com