• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur används matematik i andra ämnen?

  De besvärliga suckarna från elever som insisterar på att de aldrig kommer att behöva den information de lär sig i matematik klasser är så vanliga att många lärare och föräldrar har lager svar för hur matematik fungerar i vardagen. Men matematik är också relevant för en mängd olika akademiska ämnen, vilket innebär att en student som klarar sig dåligt i matematik kan hamna i andra ämnen. Många klasser i högskolan och handelsskolan innebär att mäta, väga, utarbeta, förstå kemiska formler, beräkna statistik och analysera marknadsföringsdata, till exempel. Studenternas karriäralternativ kommer att vara begränsade om de inte har en solid grund i matematik.
  Vetenskap och teknik

  Vetenskap och matematik är nära anslutna, särskilt inom områden som kemi, astronomi och fysik. Studenter som inte kan behärska grundläggande aritmetiska färdigheter kommer att kämpa för att läsa vetenskapliga diagram och grafer. Mer komplex matematik, som geometri, algebra och kalkyl, kan hjälpa eleverna att lösa kemiproblem, förstå planets rörelser och analysera vetenskapliga studier. Matematik är också viktig i praktiska vetenskaper, såsom teknik och datavetenskap. Studenter kan behöva lösa ekvationer när de skriver datorprogram och räknar ut algoritmer. Omvårdnadshögskolor kan ha bra sängsätt. men de måste också veta hur man exakt beräknar doseringar för att klara sina kurser.
  Litteratur och skrivning

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com