• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är låga tider?

  Månens gravitationstryck på jorden gör att vattennivån i haven stiger och faller på ett konsekvent och förutsägbart sätt. Den punkt där vattennivån på en viss plats når sin högsta punkt är högvattnet. Omvänt är den lägsta vattennivån på en viss plats lågvatten.

  Månens effekt

  Månen har störst effekt på havets tidvatten på grund av sitt starka dragkraft. Högvatten förekommer i de platser som ligger närmast och längst bort från månen. Låg tidvatten uppträder på platser med 90 graders vinklar mot månen. Tidvattencykler har samma längd som månens dag, 24 timmar och 50 minuter. Under denna tidsperiod kommer de flesta platser att uppleva två högvatten, när platsen ligger nära och långt från månen och två lågvatten.

  Vårtider

  Solen har också en gravitation dra på jorden. Detta drar kraftfullaste effekter med nya och fulla månar, när jorden, månen och solen är inriktade. När dessa tre kroppar är inriktade, orsakar de tidvattnen. Under tidvattnet är de låga tidvattnen mycket lägre än normalt och högvatten är mycket högre än normalt.

  Typer tidvattencykler

  De flesta oceaniska platser, inklusive Förenta staternas östkust Stater, har två lågvatten och två högvatten med ungefär lika stora höjder per dag. Vetenskapsmän hänvisar till detta mönster som halvtidiga tidvatten. Platser med två lågvatten och två högvatten i olika höjder följer ett mönster som kallas blandade halvtidstider. Västkusten i USA upplever blandade halvtidstider. Andra platser, till exempel Mexikanska golfen, har bara en hög och lågvatten varje dag, ett mönster som kallas dagtidvatten.

  Tidvattenvägar

  National Oceanic and Atmospheric Administration har sammanställt en lista av de platser som upplever störst variation mellan låga och höga tidvatten. Åtta platser i Bay of Fundy, i Nova Scotia och New Brunswick, visas i de 10 bästa platserna på listan. På dessa platser är det en skillnad på mer än 30 meter mellan vattennivån vid låg och högvatten. Som en jämförelse var det genomsnittliga intervallet vid Mt. Trevlig Plantage i South Carolina är mindre än 2 meter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com