• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  De viktigaste strukturella fördelarna med eukaryoter har över Prokaryotes

  Medan de flesta av oss inte spenderar mycket tid på att tänka på hur lyckligt vi är att bestå av eukaryota celler, är de strukturella fördelarna som sådana celler har över sina enklare kusiner, prokaryoter, betydande verkligen. Denna skillnad är en av grundstenarna i biologi, så om du har valt en vetenskap större är chanserna goda att du kommer att behöva lära sig det. Prokaryoter är molekyler omgivna av ett membran och cellvägg innehållande obundet genetiskt material och saknar organeller, andra än ribosomer. Eukaryoter är mer komplexa och strukturerade. De har cellväggar, men de innehåller många andra interna strukturer än ribosomer, och deras genetiska material ingår i en kärna.

  Nukleusstruktur

  Den första huvudskillnaden mellan prokaryoter och eukaryoter är platsen och bildande av DNA, den kemiska kedjan som innehåller genetisk information. Medan bakterier och arkeor lagras i en cirkulär sträng som rör sig fritt inuti cellväggen finns det i eukaryoter den i en högspecialiserad kärna, vilket gör att DNA kopieras för att skapa nya celler effektivare. DNA i eukaryoter är ordentligt organiserat och förpackat i kromosomer, vilket ökar effektiviteten, medan det i prokaryoter är en enda kedja, och endast om .001 så mycket som en eukaryot kan innebära.

  Interna organeller

  Medan prokaryoter existerar ganska mycket av en cellvägg med DNA inuti, har eukaryoter stor intern organisation. Såsom är fallet med kärnan stör dessa processer inte varandra och ökade effektivitetsresultat genom att använda ett högorganiserat system som skiljer aktivitet i diskreta områden i cellen. Djurceller innehåller mitokondrier, medan växter innehåller kloroplaster, små strukturer som kan producera stora mängder energi för cellen.

  Cellmotilitet
  Bakterier och arkeor har förmågan att röra sig, men det är inte välkontrollerad. De har två proteinbaserad flag, som ger dem möjlighet att antingen gå framåt eller gå in i en tumlande omvänd spinn. De rör sig hela tiden och kan inte sluta. Å andra sidan, är eukaryota celler ofta förankrade på plats av den större kroppen som de är en del. De har komplexa filament som hjälper dem att utföra komplexa rörelser på ett kontrollerat sätt både inom och utanför cellen.

  Cellkomplexitet

  Den relativa komplexiteten hos prokaryota och eukaryota celler ger upphov till teorin om att , vid något tillfälle i det avlägsna evolutionära förflutet, sammanfogade prokaryota celler för att bilda högre strukturer. Ett enkelt exempel på detta kan innebära en typ av bakterier som rör sig inuti en annan typ av bakterier och tar upp bosättning - som sannolikt vad som hände med mitokondrier och kloroplaster. Till ömsesidig nytta för båda, har de nu kombinerat sina förmågor och resurser, vilket skapar en strukturerad eukaryot cell. Detta arrangemang kan fungera om och om igen, eftersom fler prokaryoter sammanfogade redan befintliga eukaryoter för att bilda organiserade samhällen med ett större och större antal funktioner, vilka enskilda prokaryoter saknar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com