• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Är rostdamm skadligt?

  Ett gör-det-själv-projekt som att ta bort rost från metallstolar, före grundnings- och färgsteg, kräver att du vidtar försiktighetsåtgärder mot inandning av damm när du slipar eller slipar metallen. Även om begränsad exponering för rostdamm inte är skadligt på lång sikt, irriterar upprepad exponering ögonen, öronen, näsan och halsen och kan skada lungorna. Ofta och långvarig exponering för damm från rostig metall kan leda till sideros, en lungsjukdom som leder till andra komplikationer som lunginflammation eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Sjukdomen från för mycket exponering av järnoxid, sideros, även kallad svetsars lunga eller silverpoleringslunge, avsätter bitar av järn i lungan. Eftersom sjukdomen inte alltid uppvisar symtom är det viktigt att säkerställa adekvat skydd. Arbetare som är mest drabbade av sideros, en form av pneumokonios, inkluderar de som har jobb inom följande områden:

 • Svetsning
 • Ståltillverkning

 • Brytning
 • Lödning av
 • Järnstålvalsning
 • © Vetenskap http://sv.scienceaq.com