• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur skiljer sig cytokinesis på växter och djur?

  Cytokinesis är det sista steget i cellreplikation efter mitos, duplicering av en cell, är klar. Under denna process halverar den ursprungliga cellens cytoplasma lika mycket för de två resulterande cellerna. Även om både djurceller och växtceller går igenom cytokinesis skiljer sig de två separata cellerna.
  Funktion
  ••• Zffoto /iStock /Getty Images

  Cytokinesis ger varje ny cell en rätt mängd cytoplasma. Det är också det avslutande steget efter mitos. Det slutför uppdelningen av de två cellerna.
  Betydelse
  ••• Rich Legg /iStock /Getty Images

  Cytokinesis är avgörande för cellprocessen eftersom den delar upp cytoplasma i två lika stora delar för de nya cellerna. Cytoplasma är oerhört viktigt i varje cell. Cellens främsta stöd för organeller i cellens membran, cytoplasman innehåller också många näringsämnen. En gelatinös substans, cytoplasman avbryter och håller varje cells kärna, mitokondrier, ribosomer och många andra organeller på plats. Det är också hem till cytoskelettet, som skapar cellens form och styr dess rörelse.
  Cytokinesis i växtceller

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com