• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur lagras glukos i växtceller?

  Växtceller tillverkar glukos genom fotosyntes. När glukos finns i överflöd lagrar växter det genom att använda det för att syntetisera kedjor av sockermolekyler som kallas stärkelse. Dessa stärkelser utgör en viktig komponent i den mänskliga dieten.
  Funktioner

  Varje glukosmolekyl har en hexagonal ringstruktur och innehåller sex kolatomer. Stärkelse är mycket långa kedjor av glukosmolekyler som bildas av bindningar som kallas glykosidbindningar mellan kol 1 i en glukosmolekyl och kol 4 av nästa. När glukosmolekyler är bundna, tas en vattenmolekyl bort som en produkt av reaktionen. Denna typ av process kallas en dehydratiseringsreaktion.
  Typer

  Det finns två typer av stärkelser: amylos och amylopektin. Båda har liknande struktur, men amylos är linjär och amylopektin är grenad. Växter lagrar dessa stärkelser i granuler som kallas plastider inuti växtceller.
  Fun Fact

  Stärkelse liknar i vissa avseenden en annan polymer som kallas cellulosa; både stärkelse och cellulosa är långa kedjor av glukosmolekyler. I cellulosa är glukosmolekylerna emellertid i en något annan konfiguration som kallas betaglukos, så när de bildar bindningar är varje glukosmolekyl uppochned jämfört med dess grannar. Denna skillnad möjliggör kedjorna i cellulosa till vätebindning med varandra och bildar tuffa repliknande fibrer som fungerar som den viktigaste strukturella komponenten i växtcellväggarna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com