• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur beror växter och djur på varandra?

  Det globala ekosystemet beror på både växter och djur för att överleva - och som en del av det ekosystemet behöver växter och djur varandra. Även om deras symbiotiska förhållande ibland är subtila, vid andra tillfällen är deras påverkan på varandra slående.
  Funktion
  ••• Andy Sotiriou /Photodisc /Getty Images

  Växter och djur gynnar varandra som medlemmar i livsmedelskedjor och ekosystem. Blommande växter är till exempel beroende av bin och kolibrier för att pollinera dem, medan djur äter växter och ibland gör hem i dem. När djur dör och sönderdelas berikar de jorden med nitrater som stimulerar växttillväxt.
  Symbios. ••• Jupiterimages /Photos.com /Getty Images

  Många förhållanden mellan växter och djur är ömsesidigt fördelaktiga. Blommor behöver till exempel kolibrier för att pollinera dem, precis som kolibrier behöver blommornas nektar för att fylla tank. genom att släppa ut syre i atmosfären. Även om pollination och livsmedelskedjor påverkar bara några få lokala växter och djur, överlappar de ofta för att bilda större matväv som innehåller hundratals eller till och med tusentals vilda djurarter. Denna globala betydelse innebär att när en växt eller ett djur försvinner, lider många andra till följd av detta.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com