• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer när SO2 reagerar med stål?

  Svaveldioxid, SO2, är en färglös gas som är giftig för människor. Det produceras både naturligt av vulkan och vid förbränning av bilbensin. I sin rena form reagerar svaveldioxid inte starkt med metalllegeringar, såsom stål. I närvaro av defekter och vatten kan svaveldioxid vara mycket frätande.

  Reaktion mellan svaveldioxid och stål

  Stål är en allmän term för metalllegeringar som innehåller järn, kol och mangan med mindre mängder kisel, fosfor, svavel och syre. I frånvaro av vatten reagerar svaveldioxid inte starkt med stål. Om emellertid svaveldioxid utsätts för atmosfären reagerar den med vattenånga och syre bildar frätande svavelsyra. Detta ämne är mycket frätande och kan skada stål.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com