• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man gör en bromtymolblå lösning

  Bromotymolblå lösning används som en indikator för att bestämma ett grovt pH hos en substans. Den är framställd av ett pulver, hushållsartiklar och vanliga laboratoriekemikalier som kan erhållas via ett vetenskapligt försörjningshus individuellt eller som ett kit. Den blandade bromtymolblålösningen blir gul i en sur lösning och blå i basiska lösningar.

  Lägg till 0,1 g bromtymolblått pulver till 10 ml 4 procent natriumhydroxidlösning i en stor bägare. > Kombinera 20 ml alkohol till natriumhydroxid /bromtymolblåttlösningen.

  Torka blandningen med 1 liter destillerat vatten i en stor behållare. Lösningen ska vara mörkblå i färg.

  Om lösningen verkar grön, använd en pipett för att långsamt tillsätta natriumhydroxid droppe till lösningen tills den ändras till blå.

  Varning

  Natriumhydroxid är en frätande kemikalie. Var noga med att bära all säkerhetsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon. Bromotymolblå bör framställas med utrustning av vetenskaplig kvalitet i en laboratoriemiljö.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com