• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Två fördelar med att använda modeller för att representera vetenskapliga processer

  Vetenskapliga modeller approximerar trender och processer i den verkliga världen. Som representationer är de nödvändigtvis ofullständiga och kan bestridas. Modeller är dock extremt användbara för ett antal skäl. För det första ger de ett sätt att förstå processer som annars inte skulle ligga utanför människans omfattning. För det andra ger de forskare grunden för ytterligare experiment och hypoteser.

  Modeller hjälper oss att förstå världen

  Utan modeller kommer många av processerna i den naturliga världen att förbli mystiska. Trots att de är partiella och potentiellt bristfälliga representerar modeller världen på ett sätt som vi kan förstå. Till exempel är atomens Bohr-modell en signifikant förenkling av en atoms struktur. Men den här modellen hjälper oss att konceptualisera atomen som en tätt packad kärna omgiven av banbrytande elektroner.

  Modeller hjälper till att flytta Science Forward

  Modeller är avgörande för den vetenskapliga metoden. De är aldrig bevisade korrekta, en gång för alla. En modellens inkonsekvenser kan exponeras genom testning eller observationer. Då måste en ny modell bildas. Till exempel föreslog den ptolemaiska modellen av planetarisk rörelse att planeterna och solen reser runt jorden. Detta kunde emellertid inte bero på ett antal observerade fenomen, som faser av Venus. Således blev den solfångande kypernikanska modellen framträdande.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com