• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Kortfattat förklara betydelsen av frasen Lös en blandning av föreningar

  Kemiska reaktioner kan ge mer än en resulterande förening som produkt. Det är ofta nödvändigt att skilja dessa, en från den andra. De kan vara liknande i kemisk sammansättning, som i fallet med stereoisomerer. Att skilja även mycket liknande produkter från en kemisk reaktion är vad som menas med uttrycket "lösa en blandning av föreningar."

  Lösning av en blandning

  Blandningar av föreningar kan separeras på ett antal sätt . Den metod som valts beror på föreningens tillstånd. Vätskor kan destilleras. Utfällningar kan avlägsnas genom filtrering. Organiska föreningar kan separeras genom en kromatografisk form. Även en skillnad i densiteter kan användas för att separera föreningar, vare sig genom separertratt eller genom centrifug. Historiskt var även närmaste identiska kemikalier kallade enantiomerer separerade av Louis Pasteur för hand.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com