• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar effektiviteten av glykolys

  Glykolys är en term som beskriver en serie reaktioner som äger rum inom olika organismer där glukos bryts ner och bildar två pyruvatmolekyler, två NADH-molekyler och två adenosintrifosfat eller ATP. ATP är den principiella molekylen som används för energi av de flesta levande organismer. En enda ATP-molekyl innehåller 7,3 kilokalorier av energi, medan en enda glukosmolekyl har potential att producera energi som motsvarar 720 kilokalorier. Den teoretiska effektiviteten hos glykolys som ett medel för energiproduktion inom cellen kan enkelt beräknas med hjälp av dessa värden.

  Bestäm mängden energi som produceras genom glykolys i kilokalorier. Detta åstadkommes genom att multiplicera antalet mol ATP som bildas av mängden energi, i kilokalorier per mol, av varje ATP-molekyl. Det finns 2 mol ATP som produceras i glykolys med varje mol innehållande 7,3 kilokalorier per mol, vilket resulterar i totalt 14,6 kilokalorier av producerad energi: 7,3 kcal /mol ATP * 2 mol ATP = 14,6 kcal.

  Set upp ett förhållande av den mängd energi som produceras i glykolys över den totala mängden energi i en enda glukosmolekyl: 14,6 kcal /720 kcal.

  Dela det tidigare bestämda förhållandet och konvertera resultatet till en procentandel för att identifiera effektivitet av glykolys. Det finns 14,6 kcal energi producerad i glykolys från en enda glukosmolekyl innehållande 720 kcal, vilket således identifierar effektiviteten av glykolys som 2%: 14,6 kcal /720 kcal = 0,02 eller 2%.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com