• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man hittar massan antal brom med 46 neutroner

  En kärna av varje kemiskt element består av protoner, neutroner och elektroner. Massantalet av ett element avser summan av antalet protoner och neutroner. Flertalet av elementen finns dock som isotoper. Isotoper har samma antal protoner men de varierar i antalet neutroner. Till exempel har en syreisotop åtta protoner och åtta neutroner, medan en annan isotop innefattar åtta protoner och 10 neutroner. Brom tillhör gruppen halogener och existerar som två isotoper som har 44 och 46 neutroner.

  Navigera till det periodiska systemet med kemiska element.

  Hitta bromelementet med symbolen "Br" i gruppen "VIIA" i det periodiska tabellen.

  Läs det atomnummer som anges ovanför elementets symbol. För brom är atomnummeret "35." Observera att atomnummeret motsvarar antalet protoner och antalet elektroner.

  Lägg upp antalet protoner som förvärvats från steg 3 och antalet neutroner för att beräkna massantalet brom. För denna bromisotop är massnumret 35 + 46 eller 81.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com