• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Bortskaffning av borsyra
  Borsyra förekommer naturligt som en del av många mineraler, i havsvatten, många växter och i nästan alla frukter. Industriell beredning av borsyra görs genom att behandla borax med en mineralsyra, såsom myrsyra. Borsyra, vanligtvis säljs i form av färglösa kristaller, finner användningar som ett antiseptiskt, flamskyddsmedel, insekticid och som föregångare för vissa kemikalier i industrin.

  Sätt på skyddsglasögon, lab coat och partikelfilter ; där exponering för dimma eller damm är uppenbart. Använd en luftlevererad andningsskydd när exponeringsnivåer inte är kända.

  Skopa, sopa eller skopa upp borsyra och samla den i en lämplig glas- eller plastbehållare för bortskaffande.

  Späd provet med stor mängd vatten och spola till sanitetsavlopp om du slänger bort en liten mängd borsyra. Använd också deponier för att bortskaffa små mängder borsyra.

  Kontakta lokala myndigheter när man hanterar stora mängder borsyra. Få rätt råd från dem eftersom regler om bortskaffande varierar mycket från federala förfallsregler för olika stater. Tillverkarens borsyramaterials säkerhetsdatablad rekommenderar också att man inte sänder tonnagemängder till deponier.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com