• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur jämför jag 4140 &4150 Steel?

  Blandning av stål med olika mängder andra element producerar stållegeringar med mekaniska egenskaper som överträffar stål ensam. SAE 4140 och 4150 stål är standardlegerade stål. De viktigaste kriterierna för att jämföra legerat stål är kemisk sammansättning och draghållfasthet.

  Beteckning

  Samhället för automotiveingenjörer, eller SAE, och det amerikanska järn- och stålinstitutet eller AISI använder en fyrsiffrigt system för att beteckna stålets kemiska sammansättning. För stållegeringar indikerar de två första siffrorna de viktigaste legeringselementen som finns och de två sista siffrorna ger kolhalten i hundradelar av en procent. Följaktligen har 4140 och 4150 stål vanliga legeringselement men olika mängder kol.

  Likheter

  Alloystål med "41" som de två första siffrorna kallas vanligen krom-molybdenstål eftersom de innehåller 0,80 till 1,10 procent krom och 0,15 till 0,25 procent molybden. Närvaron av krom och molybden gör legeringsstål starkare och hårdare än standard kolstål.

  Skillnader

  SAE 4140 och 4150 har kolhalten i genomsnitt 0,40 procent respektive 0,50 procent. SAE 4140 har en draghållfasthet på 655 megapascals och SAE 4150 en draghållfasthet på 729,5 megapascaler. Tillverkare använder SAE 4140 för att göra medelstora fordonsdelar, såsom axelaxlar, propellaxlar och styrknogar. SAE 4150 används främst för växlar och andra delar som kräver hårdhet, styrka och seghet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com