• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Egenskaper hos en kolloid

  En kolloid är en blandning som består av partiklar i ett spridningsmedium. En kolloid definieras av storleken på de inblandade partiklarna. Om partiklarna i en blandning är i skala från enskilda molekyler, cirka 1 nanometer, definieras det som en lösning. Om partiklarna är större än 1 000 nanometer är det en suspension. Allt däremellan är en kolloid. De unika egenskaperna hos kolloider beror på denna mellanliggande storlek på de dispergerade partiklarna.
  Typer av kolloid

  En kolloid kan bestå av partiklar suspenderade i en gas, vätska eller fast substans, även om många kolloidala egenskaper är mest uttalade i flytande kolloider. Gaskolloider består av partiklar upphängda i luften eller ett gasmedium och inkluderar dimma, rök och atmosfäriskt damm. Flytande kolloider kan bestå av flytande eller fasta partiklar suspenderade i ett flytande medium, såsom mjölk, eller införliva gasbubblor, såsom vispgrädde. Fasta kolloider inkluderar fasta skum, såsom gips, vätskebärande fasta ämnen, som smör eller ost, och fasta ämnen, såsom papper.
  Persistence of Suspension

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com