• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer med enzymaktivitet om pH är ogynnsamt?

  När det gäller kemiska reaktioner är enzymer viktiga spelare. Dessa specialiserade proteiner driver reaktioner och styr hur snabbt de går. Vissa förhållanden som pH påverkar enzymets form och bestämmer hur bra enzymet fungerar. kemiska reaktioner inom levande saker. Som sådan har enzymer otrolig mångfald i form och funktion. Varje individuellt enzym har ett specifikt optimalt pH. Utanför deras ideala pH-område kan enzymer sakta ner eller sluta fungera helt.

  Vad är ett enzym?

  Enzymer är en klass av proteiner. Detta betyder att kedjor av aminosyror bildar sina grundläggande strukturer. Beroende på det specifika enzymet interagerar de olika aminosyrorna med varandra och den omgivande miljön - inklusive pH-värdet, vilket gör att kedjorna böjs eller krullas upp i komplexa strukturer. Dessa strukturer påskyndar kemiska reaktioner genom att ta tag i kemikalier och sätta ihop dem eller bryta dem ihop. Levande saker använder dessa enzymer för att kontrollera hastigheten på kemiska reaktioner. Eftersom enzymer är gjorda av aminosyror, förändrar pH-värdet hur dessa enskilda byggstenar beter sig.
  Kemiska effekter av pH

  pH-skalan mäter hur surt eller basiskt ett prov är, vilket i sin tur beskriver hur mycket jonväte eller hydroxid finns i ett prov. Förändringar i pH får aminosyras komponentatomer och molekyler att joniseras. Detta kan få ett enzym att ändra form. Dessa former bestämmer funktion, så att ändra form kan försämra enzymets funktion och förhindra det från att påskynda kemiska reaktioner.
  Enzymprestationsförändringar det kan - förutsatt att andra förhållanden också är idealiska och baserade på dess specifika funktion. Till exempel kommer ett enzym som fungerar i den sura miljön i mänsklig mage att ha ett lägre idealiskt pH-värde än ett enzym som fungerar i den mer eller mindre neutrala miljön i människans blod. När pH-värdet avviker från de ideala förhållandena kommer enzymaktiviteten att avta, stoppa, beroende på hur mycket förhållandena deformerar enzymet. Beroende på enzym och hur extremt pH-förändringen blir, kan dessa förändringar permanent "bryta" enzymet eller enzymet kan återgå till normala när förhållandena återgår till enzyms ideala intervall.
  Andra faktorer som påverkar enzymer

  Förutom pH kan flera andra faktorer ha en liknande effekt på enzymer. Temperaturen har en liknande effekt på enzymernas struktur, varvid varje enzym har en annan idealisk temperatur. Dessutom har mängden substrat - kemikalierna som ett enzym verkar på - starkt inflytande på reaktionshastigheten. Att lägga till mer substrat snabbar reaktionen tills den träffar en platå där enzymet inte kan röra sig snabbare. Vissa enzymer har hämmare som blockerar deras handlingar. För vissa enzymer stänger slutprodukterna av reaktionerna de uppmuntrar faktiskt av enzymet. Detta kallas "feedback" och hjälper till att reglera hur mycket av ett ämne ett enzym skapar.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com