• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Skillnaden mellan atomer, joner, molekyler och föreningar

  Ett enda sandkorn innehåller cirka 2,3 x 10 ^ 19 kiseldioxidmolekyler. Det kan tyckas mycket, men det sandkornet innehåller ännu fler atomer än molekyler, eftersom varje kiseldioxidmolekyl består av tre atomer. Förhållanden finns mellan atomer, joner, molekyler och föreningar, men dessa enheter har också betydande skillnader.
  Atomer: Matter's Building Block

  Atomer är otroligt små partiklar som utgör allt. Om du kunde titta inuti en, skulle du se en eller flera små elektroner som kretsar kring en kärna, den centrala platsen där större protoner och neutroner finns. Protoner har positiva laddningar, elektroner har negativa laddningar och neutroner är elektriskt neutrala. Atomer själva är elektriskt neutrala när de innehåller samma antal elektroner och protoner. Varje proton och neutron i en atom består av tre mindre partiklar som kallas kvarkar.
  När atomer förvärvar laddningar

  En jon skiljer sig från en vanlig atom eftersom den innehåller ett ojämlikt antal elektroner och protoner. Om en atom tappar elektroner får den en positiv laddning. Att få elektroner skapar en negativt laddad atom. En jon har reaktivitet och kemiska egenskaper som skiljer sig från en neutral atom. En spektakulär visning av jonaktivitet inträffar när solens ultravioletta ljus träffar gasmolekyler i en komas koma och skapar en jonsvans.
  Föreningar kontra element: Viktiga distinktioner | av bundna atomer. Atomer kan kombineras på olika sätt för att bilda molekyler och föreningar. Ett element, såsom guld, består av molekyler av endast en typ av atom, medan föreningar har olika typer av atomer. Du kan berätta hur många atomer av varje slag som finns i en molekyl eller förening genom att titta på dess kemiska formel. Vatten, en av de vanligaste föreningarna, består av 2 väteatomer och en syreatom. Den kemiska formeln är H2O. Det 2 underavsnittet efter H, elementär symbol för väte, låter dig veta att vatten har 2 väteatomer. Om det inte finns något nummer efter en elementär symbol i en kemisk formel, såsom med O i H2O, förstås det att det bara har en atom i molekylen. Det är därför vattenformeln är H2O istället för H2O1.
  Intressant Atomic Tidbits -

  Över 13 miljoner föreningar finns trots att forskare bara känner till 109 element. Detta stora antal föreningar är möjligt eftersom element kombineras på olika sätt för att producera föreningar. En isotop är en form av ett element som innehåller ett annat antal neutroner än det ursprungliga elementet. Väte har till exempel bara en proton. Isotoper av väte kan emellertid innehålla noll, en eller två neutroner. Eftersom förhållandet mellan neutroner och protoner i en isotop är obalanserat, försöker en isotops kärna ofta att stabilisera sig själv genom att ändra antalet protoner eller neutroner som finns i kärnan. När det händer genererar kärnan joniserande strålning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com