• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Skillnaden mellan hydraulvätska och olja

  Hydraulolja och hydraulvätska är termer som ibland används utbytbart, men de är inte nödvändigtvis desamma. Medan hydraulolja är en vätska, kan hydraulvätska också bestå av andra vätskor, inklusive vanligt vatten, vatten-olja-emulsioner och saltlösningar.
  Historia

  Eftersom hydraulolja är brandfarlig är den inte lämplig för användning nära till en tändningskälla. Under högt tryck kan oljesprut tändas. Hydraulisk vätska utvecklades efter andra världskriget som en lösning på problemet.
  Hydraulisk olja

  Hydraulolja består av oljor och tillsatser utformade för att överföra kraft medan de fungerar som ett smörjmedel och kylmedel. Oljan är effektiv i ett brett temperaturområde och minskar slitage, rost och korrosion i utrustning som används i industrier som jordbruk, gruvdrift och konstruktion.
  Hydraulisk vätska.

  Hydraulisk vätska används av många av samma skäl som olja men har bredare användning i bilsystem som automatiska växellådor, samt kraftbromsar och styrning. Flygplanssystem kräver också hydraulvätskor. Viskositet är av yttersta vikt vid val av vätska.

  http://www.hydraulisk utrustning-tillverkare.com/artiklar/typer-och-sugbarhet-av-hydrauliska-oljor.html http: //www .hydraulic-utrustning-manufacturers.com /hydraulisk-fluid.html

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com