• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man löser upp kopparsulfat

  Kopparsulfat (även stavat "sulfat") är ett lysande blått salt som lätt upplöses i vatten. Lösligheten av kopparsulfat är temperaturberoende, och att öka vattentemperaturen uppmuntrar fler salter att lösa upp, vilket resulterar i ökade koncentrationer. Genom att använda en löslighetskurva, som beskriver förhållandet mellan temperatur och mängden salt som kan lösas, kan du skapa valfri lösningskoncentration utan risken att tillsätta för mycket salt.

   Mät 100 ml vatten i en graderad cylinder och överför cirka 80 ml av vattnet från cylindern till glasbägaren.

   Placera en termometer i vattnet i bägaren och mät vattnets temperatur.

   Se löslighetskurvan för kopparsulfat (se länken under avsnittet "Resurser" nedan). Hitta vattentemperaturen på grafens X-axel. Läs den maximala mängden salt som kan lösas vid denna temperatur från Y-axeln. Denna mängd kopparsulfatsalt som tillsätts till vattnet bildar en mättad lösning vid denna temperatur. För att lösa upp mer kopparsulfat än denna kritiska mängd salt, måste du värma vattnet eller lägga till mer vatten i bägaren.

   Väg lämplig mängd kopparsulfat med skalan. Tillsätt kopparsulfatkristallerna till vattnet i bägaren, rör om kort och tillsätt det återstående vattnet från den graderade cylindern till bägaren. löst för att bilda en mättad kopparsulfatlösning.


   Tips

  1. Löslighetskurvor kan presentera mängden vatten som en massa i gram och inte som en volym ges i kubikcentimeter eller milliliter. Med vattenens densitet motsvarar en kubikcentimeter eller en milliliter rent vatten ett gram vatten.
   Varningar

  2. Kopparsulfatlösningar är frätande för många metaller. Använd alltid plast- eller glasföremål för att röra lösningen. Om lösningen spills på en metallyta, torka omedelbart ut med en pappershandduk.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com