• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Varför ändrar fenolftalin färg?

  De flesta känner till termerna sura eller alkaliska från vanliga hushållsämnen, men pH-indikatorernas funktion är mycket mer avancerad. En sådan indikator, fenolftalein, är vanligtvis färglös men sträcker sig från rosa till lila när de utsätts för alkaliska lösningar.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Fenolftalin blir rosa när det utsätts för ämnen över ett pH av 8,2- och blir lila vid ännu högre pH-värden. Denna färgförändring är ett resultat av jonisering, vilket förändrar formen och laddningen av fenolftalinmolekyler. Detta gör att det blockerar det blå ljusspektrumet när det utsätts för alkaliska ämnen och ger en rosa till lila nyans. förening som har en kemisk formel av C <20> <14> <4 Denna förening fungerar främst som en pH-indikator, vilket gör det möjligt för kemister att enkelt testa om ett ämne är en syra eller en bas. Tidigare använde medicinska leverantörer också fenolftalin som ett laxermedel, men dess svåra biverkningar och potential som cancerframkallande medel (cancerframkallande medel) fick Food and Drug Administration att förbjuda det för denna användning 1999.
  Phenolphthalein and the pH-skala

  pH-skalan går från 0 till 14 med sura ämnen som registrerar mindre än 7 i skalan och alkaliska ämnen som registreras över 7 på skalan. En avläsning av 7 indikerar ett neutralt pH som rent vatten. I vanligt bruk använder kemister litmospapper för att mäta pH-värdet för en förening; pappret blir rött när det doppas i syror och blått när det doppas i baser.

  Fenolftalin fungerar något annorlunda eftersom det är naturligt färglöst men blir rosa i alkaliska lösningar. Föreningarna förblir färglösa i hela intervallet av sura pH-nivåer men börjar bli rosa vid en pH-nivå av 8,2 och fortsätter till en ljust lila i starkare alkaliner. Hur Phenolphthalein ändrar färg |

  genom en process som kallas jonisering. Ionisering sker när en molekyl får eller förlorar elektroner, vilket ger molekylen en negativ eller positiv elektrisk laddning. Ioniserade molekyler lockar andra molekyler med motsatt laddning och avvisar dem med samma laddning. Med fenolftalein påverkar detta också molekylens form.

  Kombinationen av form och elektrisk laddning avgör hur en molekyl reagerar på ljus. Normalt är fenolftaltin tydligt eftersom alla ljusfärger passerar genom det. När den utsätts för alkaliska lösningar börjar den blockera de blå färgerna i spektrumet, vilket gör den ljusrosa. Ju starkare den alkaliska lösningen är, desto mer förändras fenolftalinmolekylen och desto mörkare blir den rosa nyansen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com