• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilken roll spelar värme i kemiska reaktioner?

  Eftersom det är en form av energi spelar värme flera viktiga roller i kemiska reaktioner. I vissa fall behöver reaktioner värme för att börja; till exempel kräver en lägereld en tändsticka och tändning för att komma igång. Reaktioner förbrukar värme eller producerar den beroende på kemikalierna som är involverade. Värme bestämmer också hur snabbt reaktionerna inträffar och huruvida de går framåt eller bakåt.

  TL; DR (för lång; läste inte).

  Generellt sett hjälper värme till påskynda en kemisk reaktion eller driva en kemisk reaktion som inte skulle kunna inträffa på annat sätt.
  Endotermiska och exoterma reaktioner

  Många välkända kemiska reaktioner, som förbränning av kol, rostande och exploderande krutt , avge värme; kemister kallar dessa reaktioner exotermiska. Eftersom reaktioner frigör värme, ökar de omgivningstemperaturen. Andra reaktioner, som att kombinera kväve och syre för att bilda kväveoxid, tar in värme och minskar omgivningstemperaturen. När de tar bort värme från miljön är dessa reaktioner endotermiska. Många reaktioner konsumerar och producerar värme, men om nettoresultatet är att avge värme, är reaktionen exoterm. annars är den endotermisk.
  Värme och molekylär kinetisk energi

  Värmeenergi manifesterar sig som de slumpmässiga jostlingrörelserna för molekyler i materien; när temperaturen på ett ämne ökar, vibrerar dess molekyler och studsar med mer energi och med snabbare hastigheter. Vid vissa temperaturer övervinner vibrationer krafterna som får molekyler att hålla fast vid varandra, vilket får fasta ämnen att smälta till vätskor och vätskor kokar till gaser. Gaser reagerar på värme med en ökning av trycket när molekyler kolliderar mot deras behållare med större kraft.
  Arrhenius Equation

  En matematisk formel som kallas Arrhenius-ekvationen kopplar hastigheten för en kemisk reaktion till dess temperatur. Vid absolut noll, en teoretisk temperatur som inte kan nås i en verklig laboratorieinställning, värme är helt frånvarande och kemiska reaktioner är inte existerande. När temperaturen ökar sker reaktioner. I allmänhet betyder högre temperaturer snabbare reaktionshastigheter; när molekyler rör sig snabbare är reaktantmolekyler mer benägna att interagera, och bilda produkter. . Den ena riktningen släpper värme och den andra förbrukar den. När en reaktion kan ske på något sätt med lika sannolikhet, säger kemister att det är i jämvikt. Le Chateliers princip säger att för reaktioner i jämvikt, att lägga till fler reaktanter till blandningen gör framåtreaktionen mer sannolik och omvänt mindre. Omvänt, att lägga till fler produkter gör omvänd reaktion mer sannolik. För en exoterm reaktion är värme en produkt; om du lägger till värme till en exoterm reaktion i jämvikt, gör du den omvända reaktionen mer troligt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com