• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är vätans valens?

  Atomer går samman med kemiska bindningar genom att dela elektroner. Detta är baserat på hur många elektroner ett visst element har fyllt sina elektronmoln. Men det finns många elektroner i det yttersta elektronmoln som är tillgängliga för delning motsvarar valensnumret.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  Väte och allt andra element i den första gruppen i periodtabellen har en valens av en.
  Valenselektroner

  Valenselektroner är elektronerna i den högsta energinivån som är tillgänglig för kemisk bindning. I en kovalent bindning finns dessa valenselektroner tillgängliga för att delas med en annan atom för att fylla tillgängliga energinivåer. Denna yttersta nivå har åtta potentiella elektroner, men när alla åtta elektroner är närvarande är den resulterande kemikalien en inert, ädelgas. Atomer med mindre än åtta elektroner i sina yttersta skal kommer att binda till andra atomer för att dela tillräckligt med elektroner för att göra åtta. Till exempel vill en fluoratom med sju valenselektroner dela en elektron från en annan atom för att skapa åtta valenselektroner.
  Valens of Hydrogen

  Väte är en unik atom, eftersom den bara har två fläckar i sin yttersta elektronnivån. Helium har två elektroner och har egenskaperna hos en ädelgas. Vätevalensnummer är ett, eftersom det bara har en valenselektron och behöver bara en delad elektron för att fylla sina energinivåer. Detta betyder att den kan binda med många element. Till exempel kan fyra väteatomer binda till en kolatom, som har fyra valenselektroner, för att bilda metan. På liknande sätt kan tre väteatomer binda till en kväveatom, som har fem valenselektroner, för att bilda ammoniak.
  Andra väteföreningar

  Eftersom väte antingen kan dela en elektron eller förlora en elektron för att ha en full eller tomt yttre skal, kan det bilda joniska bindningar också. Väte kan ge sin ensamma elektron till en kemikalie som fluor eller klor som har sju elektroner i sina yttersta skal. På liknande sätt, eftersom väte har egenskaper hos både grupp ett och grupp sju på det periodiska bordet, kan det binda med sig själv för att göra vätemolekyler. Väte kan också förlora sin valenselektron i lösning för att skapa en positiv vätejon, vilket är det som orsakar surhet i lösningen. (inklusive litium, natrium och kalium) har en valens av en. Grupp två atomer (inklusive beryllium, magnesium, kalcium, strontium och barium) har en valens av två. Atomer med mer än två valenselektroner kan ha mer än en valens, men deras maximala valens är vanligtvis samma antal som deras valenselektroner.

  Grupper tre till 12 (övergångselementen, inklusive de flesta metaller) har olika valenser mellan en och sju. Atomer i grupp 13 (inklusive bor och aluminium) har en maximal valens av tre. Atomer i grupp 14 (inklusive kol, kisel och germanium) har en maximal valens av fyra. Atomer i grupp 15 (inklusive kväve, fosfor och arsenik) har en maximal valens på fem. Atomer i grupp 16 (inklusive syre, svavel och selen) har en maximal valens på sex. Atomer i grupp 17 (inklusive fluor, klor och brom) har en maximal valens av sju. Atomer i grupp 18, de ädla gaserna (inklusive neon och argon), har åtta valenselektroner, men eftersom de nästan aldrig delar dessa elektroner sägs de ha en valens noll.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com