• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Effekterna av att tvätta det organiska lagret med natriumkarbonat

  Extraktion är en av de vanligaste förfarandena inom organisk kemi, och det utförs ofta för att ta bort ett organiskt lösningsmedel från vatten. För att åstadkomma extraktionen måste de två lösningsmedlen vara oblandbara, vilket innebär att ingen av dessa upplöses i den andra. De bildar sedan två lager - ett organiskt skikt och ett vattenhaltigt (vattenbaserat) skikt som kan separeras mekaniskt. Tvätta det organiska skiktet med natriumkarbonat hjälper till att separera det från den vattenhaltiga lösningen. Metylenklorid, som är en beståndsdel i färgavdrivare, är en förening som ofta isoleras med denna metod.
  Ta bort alkaliskt material

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com