• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Effekterna av vatten under ett titreringsexperiment

  I en typisk titrering lägger du en känd mängd av ett reagens som kallas en titrant till en analyt. Analyten är en lösning med okänd koncentration. När du långsamt lägger till titranten kan du övervaka tecken på att en reaktion äger rum. Vatten är nödvändigt för att skapa lösningarna i titreringar. Om du lägger till vatten till en lösning ändrar du dessutom koncentrationen av lösningen. Du måste införliva dessa ändringar i dina beräkningar.
  Ändra koncentrationen

  Att lägga till vatten till en titrant eller analyt kommer att ändra koncentrationen av den lösningen. Varje lösning har en molaritet, vilket är lika med antalet mol lösningsmedel per liter lösning. När du lägger till vatten i en lösning förblir antalet mol lösningsmedel detsamma medan volymen ökar. Därför minskar molariteten; lösningen är utspädd.
  Lägga vatten till analyt

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com