• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Så här stänger du av magnetfältet i en permanent magnet

  En permanentmagnet innehåller många mikroskopiska domäner, var och en som en miniatyrmagnet. Alla dessa är uppradade i samma orientering, så magneten som helhet har ett betydande nätmagnetfält. Uppvärmning av magneten till höga temperaturer eller generering av ett magnetfält med en växelström i närheten av permanentmagneten är två sätt att demagnetisera det (förutsatt att du vill göra det). Det enklaste sättet att demagnetisera det är dock med en hammare.

  Sätt på handskar och skyddsglasögon eftersom det aldrig gör ont för att ta extra försiktighetsåtgärder.

  Linjera magneten upp på en bänk eller hårt yta; säkra den i en vinge om det behövs för att säkerställa att den stannar kvar.

  Slå magneten hårt med en hammare. Se till att du verkligen pundar det med en bra hård strejk, inte en spetsig kran. En mindre eller svagare magnet kan bryta under den här typen av kraft, så du bör bara försöka med den här operationen om magneten är tuff nog för att ta slaget.

  Testa magneten genom att föra den nära pappersklippet. Om det inte har demagnetiserats till din fulla tillfredsställelse, slå den igen.

  Varning

  Se till att du är försiktig när du använder hammaren. Om magneten splittras kan det vara att chips kan flyga mot dig eller någon som står i närheten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com