• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är Gauss-värdet för en stark magnet?

  Gaussen är ett mått på styrkan hos magnetfält, som relaterar kraft, längd och elektrisk ström. Det används för att bekvämt mäta svaga fält, till exempel en liten permanent magneter. Eftersom det är en liten enhet, kommer starka magneter att resultera i stora mätningar i gauss.

  Gauss

  Gauss är en enhet av magnetfältstyrka som heter Matematiker Carl F. Gauss. Det är användbart för att hantera relativt svaga magnetiska krafter. Jordens magnetfält mäter några gauss.

  Magnetstyrka

  Ju starkare magneten desto tjockare är dess magnetfält. Dess fält producerar krafter i andra magneter och i metaller.

  Permanenta magneter

  För närvarande är de starkaste permanenta magneterna de som tillverkas med sällsynta jordartsmetaller som neodym. Deras magnetiska styrka kan vara mer än 14 000 gauss. Den här siffran kan också anges som 14 Kilogauss (KG).

  MRI

  Magneter som används i Magnetic Resonance Imaging (MRI) -maskiner är elektromagneter som är superkylda med flytande helium. De är de starkaste magneterna i regelbunden användning, som kör 20 000 till 70 000 gauss.

  Experimentell

  Speciella magneter används i vetenskaplig forskning för att testa gränserna för magnetkonstruktionstekniker och material. De starkaste experimentella magneterna kör cirka 45 tesla eller 450 000 gauss

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com