• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man mäter wattage med en multimeter

  Elektricitet beror på flödet av elektroner genom metalliska ledningar. Elektronflödeshastigheten är känd som strömmen och den potentiella energin per laddning är känd som spänningen. Dessa är viktiga kvantiteter i el och mäts rutinmässigt vid feltestning av en enhet. Effekten är mått på hur snabbt energi används och mäts i watt. Effekten kan bestämmas genom mätning av spänning och ström på en enhet med en digital multimeter.

  Anslut mätledningarna till multimetern. Dessa levereras med multimetern och det ska finnas en röd ledning och en svart ledare. Anslut den röda ledningen till den positiva kontakten och den svarta ledningen till den negativa kontakten.

  Vrid ratten på framsidan till likspänningsläget som är märkt med "V." Låt mätproberna komma i kontakt med enheten /komponenten som mäts. LCD-skärmen ska visa resultatet av mätningen i volt. Notera det uppmätta värdet.

  Vrid ratten på framsidan till likströmsställningen markerad med "I." Låt mätproberna komma i kontakt med enheten igen. Denna gång ska displayen visa det uppmätta värdet av strömmen i ampere. Notera det uppmätta värdet.

  Beräkna strömmen. Effekten i Watt är lika med spänningen multiplicerad med strömmen: P = V x I Multiplicera mätspänningen med den uppmätta strömmen för att få effekten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com