• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur konverterar du Watts till Kilowatt Hours
  Watts är ett mått på hur många joules av arbete som kan göras på en sekund och brukar användas för att ange hur mycket ström en elektrisk enhet använder. Kilowatt timmar är en mätning av energi och används för att beräkna hur mycket arbete som kan göras på en timme med en kilowatt - 1000 watt - kraft. För att bestämma hur mycket energi en elektronisk enhet använder över en tidsperiod måste du konvertera watt till kilowatt-timmar.

  Bestäm hur många watt spenderas på en timme. Om du har en 60W lampa, är lampan tänd för varje timme, den använder 60W av ström.

  Dela antalet watt med 1000 för att omvandla numret från watt till kilowatt. 60W dividerad med 1000 resultat i 0,06kW.

  Multiplicera antalet kilowattar med det antal timmar som enheten kommer att användas. Om enheten kommer att användas i tre timmar, multiplicera 0.06kW med tre för att producera 0,18kWh. Om en 60W glödlampa är kvar i tre timmar, kommer den att använda 0,18kWh energi.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Använd konverteringen för att beräkna hur mycket pengar du kan spara på din elräkning om du stängde av dina elektroniska enheter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com