• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur man beräknar energi med våglängd

  Energi tar många former, inklusive ljus, ljud och värme. Olika ljusstrålar ges av fotoner med olika våglängder. Förhållandet mellan energi och våglängd är omvänt proportionellt, vilket betyder att när våglängden ökar associerad energi minskar. En beräkning för energi när det gäller våglängd innefattar ljusets hastighet och Plancks konstant. Ljusets hastighet är 2,99x10 ^ 8 meter per sekund och Plancks konstant är 6,626x10 ^ -34joule sekund. Den beräknade energin kommer att vara i joules. Enheter ska matcha innan du utför beräkningen för att säkerställa ett korrekt resultat.

  Energi i Joules

  Identifiera våglängden för det ljus du beräknar. Denna term mäts i meter; synligt ljus är vanligtvis på nanometerens skala (nm).

  Konvertera våglängden till mätare. Multiplicera våglängden med 10 ^ -9 för nanometer eller10 ^ -6 för mikrometer.

  Multiplicera Plancks konstant (6,626x10 ^ -34) och ljusets hastighet (2,99x10 ^ 8).

  Dela produkten av Plancks konstant och ljushastighet genom våglängden (i meter). Resultatet är energi i joules.

  Energi i Electronvolts

  Identifiera våglängden för ljuset du beräknar och konvertera till mikrometer med konventionella metriska konverteringsregler.

  Dela 1.24 av våglängd i mikrometer för att beräkna energi.

  Resultatet av denna beräkning kommer att ges i elektronvolt (eV). Detta är den energi som behövs för att höja en elektron genom en volt.

  Tips

  Konvertera våglängden till de korrekta enheterna beroende på ekvationen som användes innan beräkningen startades.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com