• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur konverterar du kWh till kBtu

  Vi använder alla energi i hemmet i form av el och gas för att kunna utföra hemliga uppgifter eller helt enkelt titta på tv. Det finns många olika energienheter, inklusive Joule, kilo-watt-timmen (kWh) och den kilo-brittiska termiska enheten (kBtu). De flesta el- och gasmätare inomhus mäter energi i enheterna kWh eller kBtu. Lyckligtvis är konvertering mellan de två enkla.

  Konvertera från kWh till kBtu

  Skriv ner mängden energi i kWh. För det här exemplet, låt oss anta att vi har 1 kWh. Detta är ungefär den mängd energi du skulle konsumera genom att stryka kläder i en timme.

  För att konvertera kWh till kBtu, multiplicera med 3,142. Efter exemplet:

  1 kWh x 3.142 = 3.142 kBtu

  Med ett andra exempel använder en ugn cirka 2 kWh på en timme bakning. Konvertera detta till kBtu ge oss:

  2 kWh x 3,142 = 6,284 kBtu

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com