• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur man beräknar elektrisk potentiell energi

  Precis som ett föremål hålls ovanför marken har mekanisk potentiell energi, har enskilda laddningar det som kallas elektrisk potentiell energi. Detta värde mäts i volt, är ett skalärvärde (det betyder att det har en storlek men ingen riktning) och det är inte svårt att beräkna den elektriska potentialenergin med rätt information tillgänglig.

  Bestäm värdena för de två laddningarna , i Coulombs. Minst en av avgifterna måste vara känd såväl som avståndet mellan dem. Använd ekvationen F = (q1 x q2) /(4 x pi x E x r²) där q1 och q2 är laddningsvärdena, F är den elektriska kraften som verkar på laddningarna, r är avståndet mellan laddningarna och E är permittiviteten i rymden är lika med 8,8 x 10 ^ -12 F /m för att lösa laddningsvärdena.

  Konvertera det angivna avståndet mellan laddningarna till mätare, om det inte redan finns i dessa enheter.

  Multiplicera värdena på laddningarna tillsammans, multiplicera sedan med Coulombs konstanta, 9 x 10 ^ 9 Newton meter kvadrerade per Coulomb kvadrerade. Dela den här produkten med avståndet mellan laddningarna och du har den elektriska potentialen mellan de två laddningarna.

  Ställ nollpunkten på ett oändligt avstånd om du har en enda punktladdning. Detta spänner spänningen till noll eftersom inställningen av avståndet "r" till oändligheten ger noll. Elektrisk potentiell energi definieras som det arbete som krävs för att flytta två laddningar från en teoretisk separation av oändlighet till ett ändlöst avstånd, och nollpunkten används vanligtvis för att bestämma hur mycket arbete som utförs på avgiften.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com