• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vad orsakar gastryck?

  Trycket som en gas utövar kommer från rörelsen av dess molekyler. Gasmolekyler rör sig fritt, studsar bort behållarväggar och varandra. När molekylerna studsar ett hinder överför de en liten mängd kraft. Ändringen i riktning på grund av hinderet resulterar i en förändring i momentum som pressar på hindret.

  När många molekyler byter fart mot en behållarmur kan trycket vara väsentligt. Momentum är proportionellt mot hastighet och hastigheten vid vilken molekylerna rör sig beror på temperaturen. När gasens temperatur stiger, rör molekylerna snabbare och trycket som de utövar ökar. Fakta om att gaser utövar tryck och att trycket beror på gastemperaturen kan användas på många intressanta sätt att utföra ett användbart arbete.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Gastryck orsakas av gasmolekyler som studsar bort behållarväggar och varandra. Varje gång en molekyl ändrar riktningen för att den träffar en vägg resulterar förändringen i momentum i ett litet tryck. På grund av det stora antalet involverade molekyler, bidrar pusharna till ett märkbart tryck som kan användas för att köra maskiner och verktyg.

  Definition av gastryck

  När gasens molekyler hoppar utanför behållarens väggar utövar de en kraft. Gastrycket definieras som kraften per enhet område som produceras av gasen. Beroende på syftet med mätningen används olika enheter vanligtvis. I det engelska systemet är trycksatsen pounds per kvadrattum. I det metriska systemet är det newton per kvadratmeter, kallad en pascal. I meteorologi är en atmosfär lika med 14,7 pund per kvadratcentimeter eller 101.325 kilopascals.

  Hur gastrycksfunktioner

  Gaser är vätskor, vilket innebär att de strömmar från en högtrycksvolym till ett lågt tryck ett. Volymer som innehåller mer gas eller gas vid högre temperatur har högre tryck än de som innehåller mindre gas eller är svalare. Detta innebär att gas kan göras för att strömma från en behållare till en annan genom att öka trycket i den första behållaren, antingen genom att tillsätta mer gas eller genom uppvärmning av behållaren. Den här egenskapen för gastryck är grunden för många motorer och maskiner som används i fabriker och transporter.

  Använda gastryck att göra arbete

  Ett exempel på en applikation som använder gastryck för transport är motor av en bil. Bensin eller diesel bränns till luft och komprimeras i motorn. Bränslet brinner, värmer upp gasen och producerar tryck för att trycka på kolvarna på motorn. I det här fallet skapar värme från det brinnande bränslet gasstrycket för att driva bilmotorn.

  För tryckluftsverktyg ger extra luft istället för värme maskinerna. En kompressor lägger luft till en lufttank som levererar luft under tryck till de olika verktygen. Verktygen använder lufttrycket för att skruva in bultar, stanshål eller nageldelar tillsammans. Luften strömmar från högtryckstanken genom verktygen till atmosfärens låga tryck. När luften rinner ut, styr det verktygen.

  Andra exempel på gastryck i verkan finns i sodavatten, bil- och cykeldäck, sprutburkar och brandsläckare. De molekyler som orsakar gasstryck bidrar var och en med en liten kraft som kan bidra till att göra ett användbart arbete i omfattningen av fysiska föremål.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com