• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Hur bildas flodstenar?

  Bildandet av flodberg kräver flytande vatten och mindre stenar. Vaggar som lätt försvåras av vatten är sannolikt bildade flodbergar. Typiska stenar med skrynkliga kanter kan falla i botten av en flod eller strömma säng eller stanna kvar på flodbredden. Flodens hastighet bestämmer hur snabbt berget blir en flodberg.

  Vädring av flodstenar

  I floden strömmar vattnet hela tiden över klipporna. Vattnets rörelse väder inte stenarna, men det vattnet bär med sig mindre bitar av stenar, sediment och silt med den. Dessa små bitar av brutna stenar slog stenarna längst ner på floden och avbröt bitar av dem, som floden bär bort. Ju snabbare vattnet rör sig desto mer sediment strömmar över flodens stenar, påskyndande förväxling.

  Erosion of River Rocks

  Erosion uppstår när bitarna brutna från berget drabbas av floden. Dessa stenar skapar sanden och silt längs flodbankerna och vid mynningen av floden. Så småningom utbreder en smal ström till en stor flod. Detta saktar vattnets hastighet och några av de brutna bitarna av flodbergar (sediment) faller till botten av flodbädden. Floddelarna bildas på detta sätt när vattnet från en flod rör sig mycket långsamt i munnen där det strömmar in i en större vattenkälla.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com