• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vilka bevis tyder på att jordens yttre kärna är flytande?

  Jorden består av fyra stora lager: skorpan, manteln, den yttre kärnan och inre kärnan. Medan de flesta lagren är gjorda av fast material finns det flera bevis som tyder på att ytterkärnan verkligen är flytande. Densitet, seismisk vågdata och jordens magnetfält ger insikt i inte bara strukturen utan även jordens sammansättning.

  Strukturen i kärnan

  National Geographic noterar att kärnan som helhet är jordens djupaste och hetaste lagret. Den tillverkas nästan helt av metall. Den yttre kärnan består av en legering av järn och nickel. Dessa är två av de vanligaste metallerna på planeten. På ytan finns nickel och järn nästan alltid i fast form. Den yttre kärnan är ca 2,300 kilometer djupgående och varierar i temperatur mellan 4 000 och 5 000 grader Celsius (7 200 och 9 000 grader Fahrenheit). Den inre kärnan är däremot nästan helt framställd av järn och är endast 1,200 kilometer (750 miles) tjock. Det här skiktet är extremt varmt mellan 5000 och 7000 grader Celsius (9 000 och 13 000 grader Fahrenheit), men trycket som utövas av resten av planets massa förhindrar att det här skiktet smälter.

  Densitet och tyngdkraft

  Sir Isaac Newton gjorde den första observationen om densiteten i jordens kärna för mer än tre århundraden sedan. Enligt den amerikanska geologiska undersökningen antydde Newton, en engelskforskare, att baserat på hans observationer av andra planeter och andra uppgifter som han hade samlat från sina studier om tyngdkraften och gravitationstrycket var jordens genomsnittliga densitet dubbelt så stor som för bergarterna på dess yta, och därmed jordens kärna måste bestå av mycket tätare material som metall.

  Seismisk-vågdata

  Jordbävningsdata ger mer inblick i jordens sammansättning. Under en jordbävning frigörs energi i vågor som reser genom jordens lager. De två typerna av vågor som släpps är primärvågor, eller P-vågor och sekundära (skjuv) vågor eller S-vågor. Både P-vågor och S-vågor kan röra sig genom fasta ämnen, men de enda P-vågorna kan gå igenom vätskor. Seismiska vågdata visar att S-vågor inte passerar genom ytterkärnan, och sålunda måste denna del av planets inre vara flytande.

  Jordens magnetfält

  Jorden har ett starkt magnetfält som kan också hänföras till en flytande yttre kärna. Enligt PBS.org utgör den yttre kärnan, tillsammans med den inre kärnan, en Coriolis-kraft som ständigt upprätthåller jordens geomagnetiska struktur. Jordens rotation gör att den vätskeformiga ytterkärnan roterar i motsatt riktning. Den yttre kärnans flytande metall passerar genom ett magnetfält, vilket alstrar en elektrisk ström. När strömmen fortsätter att flöda genereras en starkare magnetisk kraft. Detta skapar en självhållande cykel av magnetisk kraft.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com