• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vilka former i olika gränser?

  Jordens litosfär består av tektoniska plattor, stenplattor som ligger under jordskorpan. Strax under plattorna flödar den heta, elastiska asthenosfären. Tektoniska plattor driver inte bara på denna övre mantel. De rör sig i olika riktningar, konvergerar, glider eller divergerar. Hur plattorna rör sig avgör de geologiska egenskaperna vid plattgränserna. Forskare har lärt sig mycket om vår planet genom att studera divergerande plattgränser.
  Divergent Boundary Formation -

  Det finns tre typer av plattrörelser: konvergera, transformera och divergera. Plattor som trycker på varandra när de glider i motsatta riktningar bildar vad som kallas transformationsgränser. Konvergerande gränser skjuter antingen samman, bildar berg eller undervattens, en glider under den andra. Avvikande plattor förflyttar sig från varandra och skapar en klyftan i litosfärens spröda berg. Vissa avvikande gränser ligger på havsbotten där litosfären är tunn; andra är på land. Det är strukturen och de geologiska processerna för divergerande gränser som formar kontinenter och hav över tid genom att bilda ny skorpa och nya hav.
  Ocean Floor

  Ny skorpa bildas vid divergerande gränser på havsbotten där litosfären är tunn. Magma från den övre manteln pressar mot plattan, trycker den uppåt och flyter sedan i motsatta riktningar vid plattan. Plattan, konstruerad av sprött litosfär, är sträckt av konvektionens rörelse och snart sprickor. Magma fyller sprickan, svalnar och hårdnar och bildar ny skorpa. När konvektionen fortsätter under plattan blir berget i den nya kylskorpan sprött och så småningom sprickar igen, reformerar sprinten och skjuter den nya skorpan till endera sidan. När ny skorpa bildas, skjuts andra plattor av den spridande havsbotten.
  Kontinentala divergerande gränser.

  När konvektionen skjuter mot land, delas inte det tjockare berglagret lika lätt som tunna havsplattor. Konvektion driver den tjocka plattan uppåt, sträcker och spricker den och bildar en rift. Fel utvecklas på vardera sidan av klyftan. Klyftan mellan felen börjar sjunka när gapet fortsätter att utvidgas. Det sjunkande landet bildar en klyftedal som med vatten från bäckar och floder så småningom bildar en lång sjö. Om riven sjunker under havsnivån, fylls den med havsvatten och blir ett hav. Detta hav är den första bildningen av ett nytt hav. Röda havet bildades av divergerande gränser och är början på vad som så småningom kommer att vara en del av havet. tektonikteori. Magmafyllningssprickorna i divergerande havgränser är magnetiska och överensstämmer med magnetpolen när den härdar. Forskare daterar åldern på jordskorpan genom att jämföra anpassningen med kända magnetiska reverseringar. De har funnit att den äldsta havskorpan är cirka 100 miljoner år gammal. När ny jordskorpa bildas i de olika sprickorna, växer oceanerna och kontinenter skjuts samman. Skapandet av ny jordskorpa och hav vid olika gränser förändrar över tid formen och placeringen av kontinenter och hav över hela världen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com