• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vad är användningen av grafit?

  Grafit har en mängd olika nästan motstridiga användningar. En allotrop av kol och en av världens mjukaste mineraler, dess användningsområden sträcker sig från skrivredskap till smörjmedel. Den kan göras till en en-atomtjock cylinder av grafen som är ett superstyrkligt material som används i sportutrustning. Grafit kan bete sig som en metall och leda elektricitet men också som en icke-metallisk som motstår höga temperaturer.
  Kristallstruktur

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com