• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Effekter av guldbrytning på miljön

  Guld har varit en populär och värdefull del av smycken i århundraden. Guld är motståndskraftigt mot lösningsmedel, inte skada och är otroligt formbart, så det kan formas med relativt enkelhet. Även om priset varierar så säljer guld regelbundet för mer än 1 000 dollar per uns. Guldklumpar är populära bland samlare men är sällsynta; mest guld finns som små partiklar begravda i guldmalm. Att bryta bara ett gram guld från malm kan resultera i 20 ton fast avfall och betydande kvicksilver- och cyanidförorening, enligt jordarbeten.
  Vattenförorening

  Vissa guld kan hittas genom panorering i floder; tungt guld kommer att förbli i pannan, medan lättare stenar och mineraler flyter ut. Denna småskaliga form av guldbrytning har liten effekt på vattendraget, men den storskaliga praktiken att bryta guld från malm kan ha enorma negativa effekter på vattenkvaliteten. Guld sitter vanligtvis i malm och sediment som innehåller toxiner som kvicksilver. När floder är muddrade för att bryta stora placerade avlagringar av guld, flyter dessa gifter nedströms och kommer in i livsmedelsbanan, som de har gjort i Kaliforniens södra Yuba-flod, enligt US Geological Survey.
  Poisoned Drinkwater

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com