• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Om markerosion

  Jorderosion är det naturliga slitaget av överjord, orsakat av regn, översvämningar, vind och is. Jordbruksmetoder kan orsaka erosion av marken som grödorna är beroende av, och många jordbruksmetoder uppmuntrar nu tekniker som bromsar erosion. När gräs plöjs för jordbruk eller skogar skärs av för utveckling är jorden känslig för tvättning eller avblåsning. Jordskred blir mer troligt. Regnvatten tvättar över utsatt mark snarare än att blötläggas i den och orsakar översvämningar.
  Jordbruk och erosion

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com