• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Hur orsakar människor erosion?

  Erosion uppstår av flera orsaker, men en huvudorsak är människans aktivitet. När människor stör jorden med konstruktion, trädgårdsskötsel, skogsavverkning och gruvdrift är resultatet en försvagning av jordjordens markjord, vilket leder till överdrivet slitage och erosion. eller brinnande skogar, är ett sätt på vilket människor orsakar erosion. Avlägsnande av den vegetation som täcker marken får jord att, som är oskyddad mot vind och vatten, eroderas. Förlusten av markjord förstör väsentligen förmågan för att regenerera marken.
  Vattning

  Vattning av trädgårdar och gräsmattor orsakar också erosion. När du använder en trädgårdsslang eller ett bevattningssystem träffar vattnet marken med tillräckligt med kraft för att orsaka jorden. Övervattning kommer också att orsaka markerosion.
  Jordbruk

  Jordbruk är det viktigaste sättet att människor orsakar markerosion. När vegetation planteras i marken flyttas överjorden, vilket orsakar erosion. Den lösa överjorden transporteras sedan med vind till närliggande bäckar och vattendrag och blir sediment eller avrinning, vilket sänker vattenens totala kvalitet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com