• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar Logit

  Logit är en transformation av en variabel. Den används i logistisk regression, som tillämpas när den beroende variabeln är dikotom - har endast två kategorier. Logistisk regression modellerar sannolikheten för en händelse, såsom att rösta för Barack Obama, baserat på oberoende variabler, såsom ålder, kön och inkomst. Men sannolikheter är alltid mellan "0" och "1" och regressionsmetoderna förväntar sig att den beroende variabeln kan variera mellan negativ och positiv oändlighet. Logitransformationen omvandlar sannolikheter så att de har detta intervall.

  Sök sannolikheten för en händelse. Till exempel kan sannolikheten för att en person röstar för Obama vara 0,55.

  Subtrahera detta från 1. I exemplet 1 - 0.55 = 0.45.

  Dela resultatet i steg 1 av resultera i steg 2. I exemplet, 0,55 /0,45 = 1,22.

  Ta den naturliga logaritmen av resultatet i steg 3. I exemplet ln (1.22) = 0.20. Detta är logit. Du hittar den naturliga logaritmen på många miniräknare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com