• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man utökar Trinomials

  Med binomialer utvidgar eleverna villkoren med den vanliga Foil-metoden. Processen för denna metod innebär att man multiplicerar de första termerna, sedan de yttre termerna, de inre termerna och slutligen de sista termerna. Foliemetoden är dock värdelös för att expandera trinomier, eftersom du kan multiplicera de första termerna, men de inre och sista termerna överlappar varandra, och om du multiplicerar per foliemetoden, tar du bort en av de faktorer som är nödvändiga för att komma till rätta lösningen. Dessutom är produkterna i termerna ganska långa och chanserna för matematiska fel är stora.

  Undersök trinomen (x + 3) (x + 4) (x + 5).

  Multiplicera de två första binomialerna med hjälp av den fördelande egenskapen. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx xx x ^ 2 + 4x + 3x + 12.

  Kombinera liknande termer: x ^ 2 + (4x + 3x) + 12 = x ^ 2 + 7x + 12.

  Multiplicera det nya trinomet med den sista binomialen från det ursprungliga problemet med den fördelande egenskapen: (x + 5) (x ^ 2 + 7x + 12). (x) x (x ^ 2) = x ^ 3, (x) x (7x) = 7x ^ 2, (x) x (12) = 12x, (5) x (x ^ 2) = 5x ^ 2, (5) x (7x) = 35x och (5) x (12) = 60. Du borde ha ett polynom som läser x ^ 3 + 7x ^ 2 + 12x + 5x ^ 2 + 35x + 60.

  Kombinera liknande termer: x ^ 3 + (7x ^ 2 + 5x ^ 2) + (12x + 35x) + 60 = x ^ 3 + 12x ^ 2 + 47x + 60.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com