• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar procentandel av icke överlappande datapunkter

  För att beräkna procentdelen av icke-överlappande datapunkter måste du förstå hur man beräknar en procentandel. Procentandelar är delen dividerad med hela. Så du måste veta hur många datapunkter inte överlappar varandra och hur många datapunkter du har. När du ställer in ekvationen är det viktigt att du sorterar och organiserar data på ett sätt som låter dig hitta överlappande datapunkter.

  Räkna antalet datapunkter som inte överlappar varandra. Antag exempelvis att det finns 10 bitar av data som inte överlappar varandra.

  Räkna alla datapunkter. I exemplet, anta att det finns 20 data i alla.

  Dela de icke-överlappande datapunkterna med alla datapunkter för att beräkna andelen icke-överlappande datapunkter. I exemplet är 10 dividerat med 20 lika med 0,5. Om du multiplicerar detta med 100, kommer det att konvertera det till procentandel av 50 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com